تبلیغات
وبلاگicon

**

✪Teddy✪ - جوک
Be who you want to be, not what others want to see!...!!

جوک

پنجشنبه 11 مهر 1392 02:11 بعد از ظهر

ωяιтɛя♥ teddy♥
ρσƨтɛ∂ σи♥: خنده دار ،

یارو داشت رد میشد دید ماشین زده به یکی همه جمع شدن دورش صحنه دیده نمیشه.فضولیش گل کرد که بره از نزدیک صحنه رو بینه.

شروع کرد کوبید به سرش دادو بیداد کرد:من باباشم من بابااااااشم

راهو باز کردن رفت جلو دید ماشین زده خرو نفله کرده.

یعنی وضعیییی شده بوده هااااا

星 のデコメ絵文字星 のデコメ絵文字星 のデコメ絵文字星 のデコメ絵文字

دیدین ﻇﻬﺮﺍ ﻛﻪ ﺁﺩﻡ ﻣﻴﺨﺎﺑﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ ﭘﺎ ﻣﻴﺸﻪ ﭼﻪ ﺣﺴﻰ ﺩﺍﺭه! ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻭﺧﺘﻰ ﻛﺴﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻪ!!!

.

.

.

ﻻﻣﺼﺐ ﺍﺻﻦ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺷﺒﻪ؟

ﺭﻭﺯﻩ؟ﻇﻬﺮﻩ؟ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ؟ﻓﺮﺩﺍﺳﺖ؟ﺩﻳﺮﻭﺯﻩ؟

ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩن ﺗﻮ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻮﻧﺪﻯ؟

ﺗﻮ ﻣﺮﺩﻯ ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻮﻧﺪﻥ؟

ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻫﻴﺸﻜﻰ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﻤﻮﻧﺪﻩ؟

ﺍﻻﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪﻩ؟ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﺮﻳﺨﻪ؟ﺯﻣﻴﻨﻪ؟ﻫﻮﺍﺳﺖ؟ ﻓﻀﺎﺳﺖ؟ﻣﻦ ﻣﻨﻢ؟

ﺍﻻﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻰ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻢ؟

星 のデコメ絵文字
cσммɛитƨ : نظرات
ℓαƨт cнαиɢɛƨ: پنجشنبه 11 مهر 1392 02:20 بعد از ظهر